آخرین اخبار : 

طب سوزنی و درمان میگرن


<h3 style=”text-align: justify;”>طب سوزنی و درمان میگرن و دردهای کمر</h3>
<p style=”text-align: justify;”>طب سوزنی اشکال درتشخیص دقیق اختلالات به لحاظ عدم هماهنگی قوانین پاتولوژیکی باموارد موجود ازیک سو و بروزعوارض جانبی<a href=”http://tehranacupuncture.com/#10″ title=”طب سوزنی”><strong>طب سوزنی</strong></a> جبران ناپذیر و آلرژی های گوناگون ناشی ازمصرف داروهای شیمیایی درروش های نوین درمانی ازسوی دیگر باعث گردیده تابا احیاء وبکارگیری روش های درمانی که درآن اصل تعادل حیاتی یا تنظیم سیستم نباتی (<a href=”http://tehranacupuncture.com” title=”طب سوزنی در تهران”><strong>طب سوزنی</strong></a> و..) که بیماری ها راازجنبه علت ومعلولی بررسی می کند بیشتر مورد توجه قرار گیرد ونتایج مطلوب تری حاصل شود.</p>
<a title=”طب سوزنی” href=”http://tehranacupuncture.com/#2″><img class=”aligncenter” title=”طب سوزنی” src=”http://tehranacupuncture.com/wp-content/uploads/2017/01/migren-tebe-soozani.jpeg” alt=”طب سوزنی” />
</a>

در این تحقیق وپژوهش عملی سعی براین می باشد تا به مواردی که در این مرکزتحت مطالعه ودرمان به روش <a href=”http://tehranacupuncture.com/#1″ title=”طب سوزنی چیست”><strong>طب سوزنی</strong></a> بوده آند پرداخته ونتایج حاصله شرح داده شود.
<h3>استفاده از طب سوزنی در درمان سردرد های میگرنی :</h3>
<p align=”justify”>سردردهای میگرنی از دسته سردردهای است که ناشی ازهیچ مشکل شناخته شده عضوی نمی باشد وبدین لحاظ درمانهای طب جدید درآن قطعی نبوده وجنبه تسکینی دارد.</p>
از علائم آن میتوان به مجموعه ایی از سردردهای متناوب و تکرار شونده که میتواند به صورت <a href=”http://tehranacupuncture.com/#9″ title=”طب سوزنی برای چاقی صورت”><strong>طب سوزنی</strong></a> سردردهای یک طرفه یا دوطرفه بعضا”با حالت تهوع˛ مشاهده جرقه وذرات سیاه ورنگین درجلوی چشم (میگرن کلاسیک ) ویا به شکل سردردهای بدون علایم باشدبا فراوانی بیشتر در خانم ها اشاره نمود.

<a title=”طب سوزنی در تهران” href=”http://tehranacupuncture.com/#3″><img class=”aligncenter” title=”طب سوزنی در تهران” src=”http://tehranacupuncture.com/wp-content/uploads/2017/01/migren2.jpg” alt=”طب سوزنی در تهران” />
</a>

هرچندعلت خاصی برای این دسته سردرد ها پیدا نشده (un known origin ) اما فرضیه های متفاوت که معتبر ترین آن ها بر دو نوع – افزایش جریان خون عروقی سر متعاقب وازدیلاسیون عروقی ویا کاهش ناگهانی قندخون وهیپوگلایسمی استوار است ارائه شده است.

ازروش های درمانی میتوان به درمان دارویی ˛ درمان براساس مزاج شناسی وطب سنتی ˛ درمان به روش <a href=”http://tehranacupuncture.com/#4″ title=”طب سوزنی و لاغری”><strong>طب سوزنی</strong></a> ویا درمان به روش تزریق سم بوتولیسم (بوتاکس نمودن نواحی پیشانی ودور چشم )اشاره نمود.

لازم به یاداوری است که دردرمان کلیه بیماران  ابتدا تشخیص مزاج بیمار و اصلاح مزاج عارض براساس طب ایرانی (بوعلی سینا ) انجام وسپس اقدام به کارگیری <a href=”http://tehranacupuncture.com/#6″ title=”طب سوزنی برای لاغری”><strong>طب سوزنی</strong></a> می شود.